xkld nhật bản-đơn hàng tts quay lai nhat ban lan 2

Xkld nhật bản hiện này là ngành nghề hot nhất đối với các bạn chỉ tốt nghiệp cấp 3 với mức lương khá hấp dẫn từ 25-40tr/ tháng.
Với chương trình xkld nhật bản diện thực tập sinh có thể làm việc tai nhật tối đa 5 năm, thì hiện nay có thể lên tới 10 năm và thậm chí lấy được vĩnh trú như visa kỹ thuật viên.
Nghị viện nhật bản chính thức thông qua tư cách lưu trú mới TOKUTEI GINOU tạm dịch là KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH, tư cách này sẽ được chính thức thực thi vào tháng 4 năm 2019

Nghị viện xem xét tư cách lưu trú mới
Nghị viện xem xét tư cách lưu trú mới

Với tư cách lưu trú này các bạn đẫ hoàn thành xkld nhật bản diện thực tập sinh 3 năm về nước có thể quay lại nhật làm việc được thêm 5 năm nữa, và có thế lấy vĩnh trú nếu thi đậu kỹ năng và tiếng nhật.

thực tập sinh quay lại nhât lần 2 cần giấy JITCO
thực tập sinh quay lại nhât lần 2 cần giấy JITCO

Đơn hàng quay lai nhật lần 2 đang có nhu cầu lớn với tư cách lưu trú không phải thực tập sinh mà là tư cách lưu trú ĐẶC ĐỊNH KỸ NĂNG được ban hành vào tháng 4 năm 2019. Đây là cơ hội xkld nhat ban cho các bạn thực tập sinh đã hoàn thành 3 năm về nước.