Visa kỹ năng đặc định tokutei gino

Chế độ visa Kỹ năng đặc định mới được thông qua vào tháng 4/2019 dần trở thành một hướng đi mới cho các bạn muốn làm việc tại nhật, đặc biệt là du học sinh đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản. Do tình hình thực tế các doanh nghiệp tiếp nhận người lao động theo loại visa mới này đa phần đều là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên hầu như chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc hỗ trợ người nước ngoài nên vai trò của 登録支援機関 càng trở nên quan trọng hơn.
Với chương trình visa kỹ năng đặc định này thì thực tập sinh có thể làm việc tại nhật tối đa 10 năm và thậm chí lấy được vĩnh trú như visa kỹ thuật viên.
Nghị viện nhật bản chính thức thông qua tư cách lưu trú mới TOKUTEI GINOU tạm dịch là KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH, tư cách này sẽ được chính thức thực thi vào tháng 4 năm 2019

Nghị viện xem xét tư cách lưu trú mới
Nghị viện xem xét tư cách lưu trú mới

Với tư cách lưu trú này các bạn đẫ hoàn thành xkld nhật bản diện thực tập sinh 3 năm về nước có thể quay lại nhật làm việc được thêm 5 năm nữa, và có thế lấy vĩnh trú nếu thi đậu kỹ năng và tiếng nhật.

thực tập sinh quay lại nhât lần 2 cần giấy JITCO
thực tập sinh quay lại nhât lần 2 cần giấy JITCO

Đơn hàng quay lai nhật lần 2 đang có nhu cầu lớn với tư cách lưu trú không phải thực tập sinh mà là tư cách lưu trú ĐẶC ĐỊNH KỸ NĂNG được ban hành vào tháng 4 năm 2019. Đây là cơ hội xkld nhat ban cho các bạn thực tập sinh đã hoàn thành 3 năm về nước.